การถักตาชุน (Ta-chun)

ถุงตะเคียวสำหรับใส่หลอดยาดมส้มโอมือฯ
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึง
งานกลึงหัวเสาแบบต่างๆ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึง

งานกลึง

รูปภาพ งานกลึง 

  1. งานกลึงขั้นต้น จะต้องตัดแบ่งวัสดุชนิดหนึ่ง นั้นออกเป็นชิ้นเป็นท่อน ให้ได้ขนาดโตกว่าสิ่งที่จะกลึงเล็กน้อย
  2. งานขั้นที่สอง นำเอาชิ้นวัสดุนั้น ติดเข้าที่หน้าภมร หรือ ที่เรือนภมรให้มั่นคง แล้วทำให้ภมรหมุนพร้อมพาวัตถุ นั้นหมุนตามไป ในตอนนี้ช่างกลึงจะใช้ “สิ่วกลึง” ลงคมสิ่วที่ผิววัตถุ ค่อยสกัด ขูด ผิวที่ไม่ต้องการออก ทำให้เป็นรูป ทรงเลาๆ ของสิ่งที่จะทำ งานขั้นนี้เรียกว่า “กลึงโกลน”
  3. งานขั้นที่สาม ช่างกลึงจะใช้สิ่วกลึง ลงคมสกัด ถาก กลึงลึกเข้าไปในเนื้อวัสดุนั้นหนักมือขึ้น ในกรณีกลึงไม้ ช่างกลึงจะกลึงขึ้นเป็นรูปทรง ค่อนข้างจะเห็นชัดว่าเป็นรูปอะไร เรียกว่า “ตั้งรูป” หรือ “ตั้งทรง”
  4. งานขั้นที่สี่ ช่างกลึงจะลงฝีสิ่ว หรือ คมสิ่วค่อนข้างผ่อนกำลังมือ เนื่องด้วยงานขั้นนี้เป็นการ "วัดรูป" คือกลึงให้เข้ารูป เข้าส่วน เป็นรูปที่ชัดเจนใกล้สมบูรณ์
  5. งานขั้นที่ห้า เป็นการแทงสิ่วค่อนข้างเบา เพื่อเก็บเหลี่ยม เก็บคม เก็บผิวงานกลึงให้ชัดเจน เรียบร้อย งานขั้นนี้ เรียกว่า “กลึงเก็บ”
  6. งานขั้นสุดท้าย คือ งานขัดผิว หรือ ขัดมันชิ้นงานกลึงนั้นให้ผิวเป็นมัน ขั้นตอนนี้ช่างกลึงจะใช้ขี้ไม้ หรือ ขี้งา ที่ตกเรี่ยรายอยู่ใต้ภมรนั้น ควักใส่มือโปะลงบนชิ้นงานซึ่งทำให้หมุนไปรอบๆ ขี้ไม้ หรือ ขี้งานั้นจะช่วยขัดผิวของวัตถุที่กลึงเสร็จให้ผิวเรียบเป็นมัน จึงปลดชิ้นงานออกจากภมร หรือ เรือนภมรก็เป็นอันเสร็จการปฏิบัติงานกลึงโดยโบราณ วิธีกลึงของช่างกลึง