การถักตาชุน (Ta-chun)

ถุงตะเคียวสำหรับใส่หลอดยาดมส้มโอมือฯ
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : สารบัญ เรื่องที่ ๖. ช่างกลึง จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
งานกลึงหัวเสาแบบต่างๆ

๖. ช่างกลึง (Turning)

ช่างกลึง (Turning) (จากหนังสือ “ช่างสิบหมู่” โดย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย) 

การปฏิบัติงานกลึง 

วัสดุสำหรับงานกลึง 

เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานกลึง