การถักตาชุน (Ta-chun)

ถุงตะเคียวสำหรับใส่หลอดยาดมส้มโอมือฯ
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : การถักตาชุน ตอนที่ ๒
สอนการถักตาชุน

การถักตาชุน ตอนที่ ๒

จากตอนที่ ๑ พอจะทำให้เรานึกภาพออกว่า “การถักตาชุน” มีลักษณะเป็นอย่างไร และใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้าง .. การถักตาชุนของไทยเรานั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างกับการถักแหบ้างเล็กน้อย แต่ก็มีลักษณะของผลงานที่คล้ายคลึงกันคือ มีลักษณะเป็นตาข่ายเหมือนกัน กล่าวคือ การถักตาชุนใช้วิธีการควักเส้นไหมให้เป็นห่วง แล้วสอดเข็มชุนผ่านห่วงแล้วดึง แต่การถักแหมีการเกี่ยวเส้นด้าย ควัก และสอดชุนผ่านช่องหรือตาหลายรอบ แล้วดึงเส้นด้ายให้ตึง (จำนวนการควัก-เกี้ยวขึ้นอยู่กับแบบปมที่ต้องการ) การถักตาชุนหากใช้ไหมทอง ถ้าควักหรือสอดหลายครั้งเส้นไหมทองก็จะถลอก (เส้นทองลอกออกไปจนเห็นเส้นเกลียวด้ายด้านใน ไม่สวยงามเลย) ซึ่งไม่ควรให้เกิดขึ้น ลักษณะอีกประการหนึ่งที่แตกต่างกันระหว่างการถักตาชุนกับการถักแห คือ การถักตาชุนจะใช้วิธีการหนีบเส้นไหม หรือเส้นด้ายแล้วควักเส้นด้ายขึ้นมาเป็นห่วงแล้วสอด และดึงให้เกิดปม แต่การถักแหจะใช้วิธีการเกี่ยวนิ้วก้อยก่อน แล้วเกี่ยว ควัก คล้อง สอดเส้นด้าย (แล้วแต่แบบที่ถัก)

วิธีการถักข้างต้นนี้ในต่างประเทศเขาก็มีเหมือนกัน มีการสอนกันอย่างแพร่หลาย มีตำราสอนหลายเล่ม หลายภาษา ผมขออนุญาตยกตัวอย่างหนังสือชื่อ PRISCILLA Netting Book ของสำนักพิมพ์ The Priscilla Publishing Co. Boston, Mass. ประเทศอังกฤษ ได้กล่าวถึงการถัก (Netting) ดังนี้

แสดงวิธีการถักแบบชาวตะวันตก จากหนังสือ PRISCILLA Netting Book.

รูปภาพ แสดงวิธีการถักแบบชาวตะวันตก จากหนังสือ PRISCILLA Netting Book.

…Netting has been done from time immemorial; the date of its invention is unknow. Specimens of netting are still to be seen among Egyptian relics, that are said to be three thousand years old, or even of still greater age. ( การทำตาข่าย มีมานานแล้ว ซึ่งเริ่มทำขึ้นเมื่อใดไม่ทราบแน่ชัด ชิ้นส่วนหรือตาข่ายที่มีเหลือมาอยู่ นับอายุมาตั้งอียิปต์เมื่อสามพันปี หรือมากกว่านั้น…)

การถักตาข่าย เกิดขึ้นมานมนานแล้ว มีการทำขึ้นเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะแหล่งชุมชน และประเทศที่มีพื้นที่ติดกับแหล่งน้ำจืด หรือน้ำทะเล คาดว่าจะมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย

ท่านใดที่มีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถนำมาแบ่งปันกันได้ครับ สำหรับตอนต่อไปจะมาเริ่มเรียนรู้เรื่อง “การถักตาชุนแบบไทย” คอยติดอ่านกันได้ในตอนที่ ๓ ครับ