งานช่างประดับมุก (Mother of pearl Inlay)

เป็นงานช่างไทย แขนงหนึ่งในงานช่างสิบหมู่ จำแนกแยกย่อยออกมาในหมู่งาน ช่างรัก

ซึ่งในงานช่างประดับมุก หมายถึง การช่างที่ใช้เปลือกหอยทะเลบางชนิด มาเลื่อย หรือ โกรก (ฉลุ) ประดับลงไปบนพื้นวัสดุ โดยมียางรัก เป็นตัวประสาน

 

คลิกที่นี่เพื่อไปอ่านเรื่องช่างประดับมุก
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : สารบัญ เรื่องที่ ๑๐. ช่างปูน Plastering จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
งานช่างปูน เช่น งานปูนก่อสร้างพระที่นั่ง สมัยรัตนโกสินทร์

๑๐. ช่างปูน (Plastering)

ช่างปูน (Plastering) (จากหนังสือ “ช่างสิบหมู่” โดย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย) 

งานปั้นดิน 

งานปั้นปูน 

เครื่องมืองานปั้นปูน