การถักตาชุน (Ta-chun)

ถุงตะเคียวสำหรับใส่หลอดยาดมส้มโอมือฯ
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : หน้าบันทึกประจำวัน “ห้องเรียนท้ายวังฯ” บทนำ
บรรยากาศในห้องเรียนช่างฝีมือประดับมุก

บทนำ ห้องเรียนท้ายวังฯ

บันทึกประจำวัน ของนักเรียนวิทยาลัยในวังชาย เรื่องราวเกี่ยวกับ บรรยากาศในห้องเรียน วิชาที่เรียน เกร็ดความรู้ มุมมอง แนวความคิด รวมถึงการแลกเปลี่ยน หรือ การแบ่งบันประสบการณ์ในห้องเรียน ของเพื่อนๆ ในแต่ละแผนก และ วิถีของศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมต่างๆ ซึ่งนำเสนอเรื่องราว โดยผ่านการเล่าเรื่อง ของนักเรียนแผนกช่างฝีมือประดับมุก ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๒

เครื่องหมายพระมหาพิชัยมงกุฎ

รูปภาพ พระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งเป็นตราประจำโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย

ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ จากต่างถิ่นที่มา ของผู้มีใจใฝ่เรีียนรู้ ที่ต้องการเข้าไปเรียน ในวิทยาลัยในวังชาย เพื่อเสาะแสวงหา ซึ่งองค์ความรู้ ทางด้านวิชาช่างไทยแขนงต่างๆ สำหรับความคิดของแต่ละคนในครั้งแรก ที่มีต่อสถานศึกษาแห่งนี้ อาจจะมองเห็น หรือ คิดกันต่างมุม หรือ หลายคนอาจจะมีสิ่งที่มุ่งหวังไว้ในใจ ตั้งแต่ก่อนที่จะตัดสินใจ เข้ามาสมัครเีรียนที่นี่แล้วก็เป็นได้ หลายคนตั้งใจที่จะนำเอาความรู้ที่ได้ เพื่อไปประกอบการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้นไป หรือ หลายคนอาจตั้งใจมา เพื่อศึกษาหาความรู้ เพื่อจะให้ตนเป็นผู้รอบรู้ หรือ หลายคนอาจตั้งใจมา เพื่อที่จะนำเอาความรู้ที่ได้ ไปประกอบอาชีพ หรือ หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจะไปเรียนอะไรดี ก็เลยเลือก ที่จะมาเรียนที่นี่ แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผมคิดว่าทุกคนต่างก็มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ศิลปะไทย และสืบสานวิชาช่างของไทย ให้ดำรงคงอยู่ เคียงคู่กับประเทศไทยตลอดไป

ทุกปีในระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน จะเป็นช่วงที่วิทยาลัยในวังชาย (ชื่อเดิม) หรือ โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในสาขาช่างต่างๆ ซึ่งในปีการศึกษานี้ เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีกำหนดสอบคัดเลื่อกนักศึกษาใหม่ คือ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ สอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ สอบสัมภาษณ์ และประกาศผลสอบในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ในวันสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ภาคเช้าสอบข้อเขียน เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานศิลปะ และวิชาเฉพาะด้านที่ผู้สมัครสอบเข้าเรียนในแผนกต่างๆ เช่น ผู้ที่สอบเข้าเรียนแผนกช่างฝีมืองานเขียน ควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา งานชิ้นสำคัญๆ ที่โดดเด่น ความรู้เกี่ยวกับลายไทย สามารถยกตัวอย่างประกอบได้ เป็นต้น สำหรับภาคบ่ายสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งแต่ละแผนกก็จะมีการสอบวิชาวาดเส้นบ้าง หรือผูกลายไทยบ้าง ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละแผนกจะให้ความสำคัญกับเรื่องใดเป็นพิเศษ เป็นต้น

สำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจอยากจะเรียน แต่ไม่มีพื้นฐานเลย ผมขอแนะนำให้ลองฝึกมือ ลองขีดๆ เขียนๆ ดู และก็ลองศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับแผนกที่ตนเองสนใจ ซึ่งมีด้วยกัน ๗ แผนก คือ ช่างฝีมืองานเขียน ช่างฝีมืองานปั้น ช่างฝีมืองานประดับมุก ช่างฝีมืองานลายรดน้ำ ช่างผีมืองานหัวโขน และช่างฝีมืองานปักจักรอุตสาหกรรม สนใจแผนกไหนก็ลองฝึกทำงานที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับแผนกนั้นๆ เพื่อในวันที่สอบจริง เพื่อนๆ ก็จะสามารถทำได้ ถึงจะไม่ค่อยเก่ง แต่ก็อาจจะถูกใจอาจารย์ก็เป็นไปได้ครับ

ไม่รู้จะไปหาข้อมูลที่ไหน ก็ลองคลิกเข้าไปอ่านข้อมูลที่ผมหามานำเสนอในเว็บไซต์นี้ก็ได้นะครับ เพราะได้แบ่งหัวข้อเรื่องไว้อย่างชัดเจน และในอนาคตข้างหน้าก็จะมีการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สำหรับในช่วงนี้ก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับงานช่างแผนกต่างๆ

ในวันสอบข้อเขียนเพื่อนๆ ต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม ซึ่งในวันที่เพื่อนๆ มาสมัครเรียนทางโรงเรียนจะแจกเอกสารประกอบ และกำหนดเวลา (ตารางสอบ) ให้กับทุกคน ในที่นี้ขอยกตัวอย่างแผนกช่างฝีมืองานเขียน ต้องเตรียมกระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ขนาด A2 จำนวน ๑ แผ่น (ขนาด A2 ก็คือ กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ๑ แผ่นที่เราซื้อมาแล้วแบ่งครึ่งหนึ่ง หรือแบ่งออกเป็นสองส่วน ก็จะได้กระดาษขนาด A2 ตามที่ทางโรงเรียนกำหนด) ดินสอ 2B (บางแผนกอาจใช้ดินสอ EE) ยางลบ ไม้บรรทัด และกระดานสเก็ต ที่มีแปลกแตกต่างออกไป ก็เห็นจะเป็นช่างฝีมืองานปั้น ที่ต้องเตรียมดินน้ำมันเพิ่มอีก ๑ ก้อน และช่างฝีมืองานปักจักรอุตสาหกรรม เตรียมสีไม้ ๑ กล่อง (๑๒ สีก็พอ)

และที่สำคัญที่เพื่อนๆ ทุกคนไม่ควรลืมก็คือ ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่ควรสวมเสื้อยืด ไม่ควรสวมรองเท้าแตะ เพื่อเป็นการเคารพสถานที่ ซึ่งเป็นสำนึกอันดีของผู้มีวัฒนธรรม