การถักตาชุน (Ta-chun)

ถุงตะเคียวสำหรับใส่หลอดยาดมส้มโอมือฯ
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : วัสดุ–อุปกรณ์ในงานช่างประดับมุก
งานช่างฝีมือประดับมุก โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย

วัสดุ–อุปกรณ์ในงานช่างประดับมุก

๒. หอยนมสาว (ระดับความสวยงาม ๔ ดาว) พบในแถบอ่าวไทย ความลึกของน้ำทะเลไม่เกิน ๓๐ เมตร ลักษณะทรงกรวย หรือสามเหลี่ยม สีสรรด้อยกว่ามุกไฟ ให้สีขาวหรือเขียว ไม่นิยมใช้ในงานประดับมุก เนื่องจากพื้นที่การใช้งานน้อยมาก ราคากิโลกรัมละประมาณ ๖๐๐–๘๐๐ บาท

หอยนมสาว ในรูปภาพด้านซ้ายมือคือหอยนมสาวก่อนการขัดผิว ด้านขวามือคือสภาพของหอยนมสาวหลังขัดผิวด้านนอกออก

รูปภาพ หอยนมสาว ในรูปภาพด้านซ้ายมือ คือ หอยนมสาว ก่อนการขัดผิว ด้านขวามือ คือ สภาพของหอยนมสาว หลังขัดผิวด้านนอกออก

๓. หอยมุกจาน (ระดับความสวยงาม ๓ ดาว) เป็นหอยสองฝารูปร่างแบนคล้ายจาน พบในแถบทะเลอันดามัน จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง ให้สีขาวออกเหลือง นิยมใช้ทำเครื่องมุกกันมาก เพราะมีพื้นที่ในการใช้งานมาก หอยมุกจานนำมาจากการเพาะเลี้ยง เพื่อผลิตไข่มุกสำหรับทำเครื่องประดับ เมื่อหอยไม่สามารถผลิตไข่มุกได้อีก เปลือกหอยจะถูกนำไปขายให้โรงงานทำเครื่องประดับมุก เนื้อหอยจะถูกขายเพื่อนำไปประกอบเป็นอาหาร ราคากิโลกรัมละประมาณ ๖๐๐–๘๐๐ บาท

หอยมุกจานสีดำ (มุกทะเลจีนใต้) พบในประเทศเวียดนาม (เมื่องดานัง) นิยมทำเป็นหัวเข็มขัด เครื่องประดับ

หอยมุกจาน จากจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง

รูปภาพ หอยมุกจาน นำมาจากจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง