การถักตาชุน (Ta-chun)

ถุงตะเคียวสำหรับใส่หลอดยาดมส้มโอมือฯ
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : สารบัญ เรื่องช่างฝีมือประดับมุก จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
งานช่างฝีมือประดับมุก โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย

ช่างฝีมือประดับมุก

ช่างฝีมือประดับมุก (Mother of pearl Inlay)

ประวัดิความเป็นมาของการประดับมุก 

วัสดุ–อุปกรณ์ในงานช่างประดับมุก 

หัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานช่างฝีมือประดับมุก ได้ถูกรวบรวม และเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ควบคู่กับเรียนของผม ในแผนกช่างฝีมือประดับมุก โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย โดยหัวข้อเรื่องต่างๆ ที่ได้นำเสนอผ่านเว็บไซต์นี้ บางส่วนได้นำมารายงานเรื่อง เอกสารประกอบการเรียนช่างประดับมุก วิทยาลัยในวังชาย จัดทำโดย อุจฉริต์ อาจาระศิริกุล นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้จัดทำไว้ซึ่งไม่ได้ระบุปีที่จัดทำไว้ในรายงานฉบับนี้

หัวข้อเรื่องบางเรื่อง ผู้เขียนเว็บไซต์ได้เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์จริง ในห้องเรียนช่างฝีมือประดับมุก เพื่อให้มีแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม เกี่ยวกับงานประดับมุก บางหัวข้อเรื่องผู้เขียนเว็บไซต์ได้รวบรวมมาจากแหล่งค้นคว้าอื่นๆ ซึ่งจะได้เขียนแหล่งที่มาของข้อมูล ไว้ด้านล่างของหน้าเว็บเพจเสมอ

ทั้งนี้การนำเสนอข้อมูล หรือหัวข้อเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานช่างฝีมือประดับมุก จะค่อยๆ ทยอยนำเสนอผ่านเว็บไซต์นี้ ควบคู่ไปกับการเรียน เนื่องด้วยเรื่องราวที่นำเสนอนี้ จะเกิดขึ้นตามลำดับในการเรียนห้องเรียน

ท่านผู้อ่าน หรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้ พบข้อผิดพลาด หรือมีข้อแนะนำ หรือข้อเสนอแนะ ท่านสามารถส่งคำแนะนำของท่านมาถึงเราได้ ซึ่งเรายินดีน้อมรับข้อเสนอแนะจากท่าน เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด

ผมในฐานะผู้เขียนเว็บไซต์นี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผมต้องขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย ทั้งนี้เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้า เพื่อการศึกษา