งานช่างประดับมุก (Mother of pearl Inlay)

เป็นงานช่างไทย แขนงหนึ่งในงานช่างสิบหมู่ จำแนกแยกย่อยออกมาในหมู่งาน ช่างรัก

ซึ่งในงานช่างประดับมุก หมายถึง การช่างที่ใช้เปลือกหอยทะเลบางชนิด มาเลื่อย หรือ โกรก (ฉลุ) ประดับลงไปบนพื้นวัสดุ โดยมียางรัก เป็นตัวประสาน

 

คลิกที่นี่เพื่อไปอ่านเรื่องช่างประดับมุก
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ด้วยไอซีที ประจำปี 2553

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ด้วยไอซีที ประจำปี 2553

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ด้วยไอซีที ประจำปี พ.ศ.2553 ซึ่งมีหลักสูตรต่างๆ ที่น่าสนใจหลายหลักสูตร ซึ่งท่านสามารถเลือกเข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อเรื่องที่ท่านสนใจ ได้ที่เว็บไซต์ www.equitable-society.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะจบโครงการฯ

ป้ายแบนเนอร์โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมกันด้วยไอซีที

คลิกที่ป้ายแบนเนอร์โครงการเพื่อไปลงทะเบียน

โดยในปีนี้มีหลักสูตรการฝึกอบรม และหัวข้อการสัมมนา ดังนี้

สำหรับระยะเวลาในการฝึกอบรม ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของ www.equitable–sociey.com ทุกหลักสูตรเปิดอบรมให้ท่านฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นครับ

นอกจากนี้ยังมีการประกวดผลงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่า 280,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการฯ โทร. 0–2944–0009