การถักตาชุน (Ta-chun)

ถุงตะเคียวสำหรับใส่หลอดยาดมส้มโอมือฯ
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : งานสลักหนัง
ช่างสลักไม้

งานสลักหนัง

งานสลักหนัง คือ งานที่ช่างสลักได้ใช้หนังวัว หรือ หนังควายนำมาสลัก ทำเป็นรูปภาพ และ ลวดลายปรากฏขึ้นในผืนหนังนั้น เพื่อใช้สำหรับการแสดงมหรสพ ตามประเพณีนิยมที่เรียกว่า “หนังใหญ่” จัดว่าเป็นการสร้างสรรค์ ศิลปกรรมแบบไทยประเพณี ในรูปลักษณ์ที่เป็นงานประติมากรรมบนพื้นราบ ด้วยวิธีการสลัก

งานสลักหนัง เป็นรูปต่างๆ

รูปภาพ งานสลักหนัง เป็นรูปต่างๆ 

การรับรู้รับชม งานศิลปกรรมประเภทนี้ มักนิยมดูชมภาพลักษณ์ของหนังใหญ่ ที่เกิดจากเงาของตัวหนัง แต่ละตัวปรากฏขึ้นบนจอผ้าขาว โดยมีแสงไฟส่องไปยังตัวหนังซึ่งขวางจอผ้าขาว ตัวหนังแต่ละตัวซึ่งได้รับการทำขึ้น ด้วยวิธีการสลัก และฝีมือช่างสลัก ยังมีคุณค่าในตัวของมันเองที่เป็นทั้งรูปแบบงานจิตรกรรม ร่วมกับประติมากรรม ที่มีความงามทั้งเส้นสาย ลายเขียนและ ปริมาตรของรูป และกลุ่มภาพ ซึ่งได้รับการนิรมิตขึ้น ด้วยวิธีการสลัก

งานสลักหนัง กล่าวโดยเฉพาะ ในทางปฏิบัติการสลักหนังใหญ่ โดยขนบนิยมอย่างโบราณวิธีสลักหนังใหญ่ โดยขนบนิยมอย่างโบราณวิธีสลักหนัง มีขั้นตอนในการทำงาน ในลำดับต่อไปนี้

หนัง คือ หนังสัตว์ที่เป็นวัสดุดิบตามธรรมชาติ ปรกติใช้หนังวัว หนังควายทั้งตัว นำมาขึงให้ตึงตากแห้งได้ที่ ระหว่างตากหนัง จะต้องขูดผิวเอาขนพังผืด และ สิ่งสกปรกออกให้สะอาดหมดจด และ ขูดแต่งฝืนหนังให้เกลี้ยงเรียบ เสมอกันทั้งผืน

เครื่องมืองานสลักหนัง

การปฏิบัติงานสลักหนัง มีเครื่องมือ สำหรับช่างสลักหนัง ได้ใช้สำหรับงานสลัก ดังรายการต่อไปนี้

  1. สิ่ว หน้าต่างๆ คือ สิ่วฉาก สิ่วเล็บมือ สิ่วเม็ดแดง สิ่วร่อง
  2. มุกหรือตุ๊ดตู่ คือเครื่องมือสำหรับเจาะเป็นรูกลม มีหลายขนาด
  3. ค้อนไม้
  4. เขียงไม้

อุปกรณ์สำหรับงานสลักหนัง

งานสลักหนัง ต้องใช้อุปกรณ์สองสามสิ่งประกอบการงานนี้ ดังนี้

  1. สีเขม่า หรือถ่านกาบมะพร้าว
  2. ใบฟักข้าว
  3. น้ำข้าวเช็ด
  4. ดินสอขาว