งานช่างประดับมุก (Mother of pearl Inlay)

เป็นงานช่างไทย แขนงหนึ่งในงานช่างสิบหมู่ จำแนกแยกย่อยออกมาในหมู่งาน ช่างรัก

ซึ่งในงานช่างประดับมุก หมายถึง การช่างที่ใช้เปลือกหอยทะเลบางชนิด มาเลื่อย หรือ โกรก (ฉลุ) ประดับลงไปบนพื้นวัสดุ โดยมียางรัก เป็นตัวประสาน

 

คลิกที่นี่เพื่อไปอ่านเรื่องช่างประดับมุก
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : สารบัญ เรื่องที่ ๔. ช่างสลัก จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
ช่างสลักไม้

๔. ช่างสลัก (Engraving)

ช่างสลัก (Engraving) (จากหนังสือ “ช่างสิบหมู่” โดย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย) 

งานสลักไม้ 

การปฏิบัติงานสลักไม้ 

การตกแต่งงานไม้สลัก 

งานสลักหนัง 

อุปกรณ์สำหรับงานสลักหนัง 

การร่างแบบ 

การสลักหนัง 

การตกแต่งหนัง 

งานสลักกระดาษ 

การปฏิบัติงานสลักกระดาษ 

การตกแต่งงานสลักกระดาษ