การถักตาชุน (Ta-chun)

ถุงตะเคียวสำหรับใส่หลอดยาดมส้มโอมือฯ
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : การปฏิบัติงานเขียนระบายสีกำมะลอ
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง และบานประตู ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

การปฏิบัติงานเขียนระบายสีกำมะลอ

พื้น สำหรับรองรับการเขียนระบายสีกำมะลอ มักนิยมใช้พื้นไม้ ไม้ที่จะนำมาทำเป็นพื้นนี้ต้องเป็นไม้ที่เนื้อแห้งสนิท ผ่านการไสกบปราบผิวหน้าให้เรียบ และ ขัดเกลี้ยงเกลาดีแล้ว นำมาทาด้วยดินสอพองผสมน้ำให้พอเหลว ทาให้ทั่วพื้นหน้าของแผ่นกระดาน ผึ่งให้ดินสอพองแห้งแล้วขัดผิวหน้าแต่เบาๆ พอให้หมดฝุ่นดินสอพองบนพื้นหน้า ปล่อยส่วนที่ตกค้างอุดตามร่อง และ เสี้ยนไม้ให้เป็นเนื้อเดียวกัน จึงจัดการทาสมุกลงพื้นต่อไป

การทาสมุกทำพื้นรัก การเตรียมทำพื้นรัก มีขั้นตอนเช่นเดียวกับ การเตรียมพื้นในงานเขียนน้ำยาปิดทอง รดน้ำดังได้กล่าวแล้ว

การร่างแบบ ในงานร่างภาพ หรือ ลวดลาย ขึ้นเป็นแบบลงบนพื้น ซึ่งได้ทารักรองพื้นไว้ เพื่อจะระบายสีลงเป็นรูปภาพ หรือ ลวดลายต่อไปนั้น อาจทำงานร่างแบบขึ้นได้สองวิธีด้วยกัน คือ

การเขียนระบายสี งานเขียนสีกำมะลอ ใช้สีสำหรับระบายทำเป็นรูปภาพแต่เพียงน้อยสี และ มักไม่นิยมระบายสี ให้มีความกลมกลืน หรือ ให้เป็นแสงเป็นเงาในรูปแบบ หากต้องการประสานสีระหว่างสีสองสี สีมักจะระบายสีเข้มลงไว้ ก่อนจึงระบายสีอ่อนเกลี่ยให้ประสานกัน

การเขียน ลงเส้นทอง ที่เป็นรายละเอียดในรูปภาพ หรือ ลวดลายให้เป็นรูปภาพ หรือลวดลาย ให้เป็นรูปลักษณ์ที่มีความชัดเจน และ สวยงามเพิ่มเติมขึ้น อาจทำได้สองวิธี คือ เขียนลงเส้นโรยฝุ่นทองวิธีหนึ่ง กับ การเขียนลงเส้นปิดทองคำเปลวอีกวิธีหนึ่ง

งานเขียนระบายสีกำมะลอ อาจเป็นงานเขียนภาพ หรือ ลวดลายที่มีรูปลักษณ์ และ สีต่างไปจากงานเขียนน้ำยาปิดทองรดน้ำ หรือ งานเขียนระบายสีน้ำกาว แต่ออกจะไม่สู้ปรากฏแพร่หลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง งานเขียนประเภทนี้ ที่ประจักษ์เป็นหลักฐาน ที่พึงทราบได้ดังต่อไปนี้

อนึ่ง งานเขียนระบายสีกำมะลอนี้ มีในบางที่เขียนประกอบ กับงานเขียนน้ำยาปิดทองรดน้ำด้วยกันก็มี เรียกกันว่า ”ลายรดน้ำกำมะลอ“ ซึ่งได้เขียนบนฝาตู้บ้าง บนฉากไม้กั้นห้องอย่างฝาประจันบ้าง