การถักตาชุน (Ta-chun)

ถุงตะเคียวสำหรับใส่หลอดยาดมส้มโอมือฯ
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : งานเขียนระบายสีกำมะลอ
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง และบานประตู ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

งานเขียนระบายสีกำมะลอ

งานเขียนระบายสีกำมะลอ หรือ บางทีเรียกว่า “เขียนสีกำมะลอ” “ลายกำมะลอ” ก็มี เป็นงานเขียนวาดเส้น และ ระบายทำเป็นลวดลาย หรือ รูปภาพด้วยวิธีการอย่างโบราณ วิธีหนึ่งที่เขียนเป็นลวดลาย และ เขียนเป็นรูปภาพต่างๆ เขียนระบายด้วยสีหม่นๆ บนพื้น ซึ่งทาด้วยยางรักเป็นสีดำสนิท แสดงเส้นล้อมเป็นขอบรูปภาพ หรือ ลวดลายด้วยเส้นสีทองสดใส เพิ่มความชัดเจน และ น่าสนใจชมขึ้นบนพื้นสีดำ ที่รองรับรูปลักษณ์ตามกล่าวมานี้

อนึ่ง คำว่า “กำมะลอ” โดยความหมาย ในความเข้าใจทั่วไปว่าเป็นของทำเทียม ของที่ทำหยาบๆ ไม่ทนทาน แต่คำว่า “กำมะลอ” หรือ “สีกำมะลอ” มีความหมาย ในทางช่างเขียนว่า “งานเขียนสีผสมน้ำรัก” ซึ่งทำเทียม “งานเขียนระบายสีน้ำกาว” แต่มิใช่เป็นงานเขียนระบายสีน้ำกาวตามขนบนิยม ซึ่งมีมาก่อนจึงถูกเรียกว่า “งานเขียนสีกำมะลอ” อนึ่ง งาน “ลายกำมะลอ” ยังเนื่องมาแต่คตินิยม ของช่างไทยแต่ก่อนถือว่า ภาพทั้งหลายเกิดขึ้น ด้วยการนำเอา “ลาย” หรือ “ลวดลาย” มาผูกร่วมกันขึ้นเป็นภาพ คำว่า “ลายกำมะลอ” ย่อมหมายถึง “ภาพเขียนผูกขึ้น ด้วยลายระบายด้วยสีกำมะลอ”

งานเขียนระบายสีกำมะลอ

รูปภาพ งานเขียนระบายสีกำมะลอ หีบพระธรรม

งานเขียนระบายสีกำมะลอ ตามกระบวนการเขียนระบาย ที่เป็นขนบนิยมอย่างโบราณวิธี ประกอบด้วยวัสดุที่ เป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับงานได้แก่

อุปกรณ์ สำหรับงานเขียนระบายสีกำมะลอ ประกอบด้วย อุปกรณ์ที่จำเป็นใช้ คือ กระดาษ ใช้กระดาษเนื้อ เรียบเนียน ดินสอพองป่น ผ้าขาวบาง ใช้สำหรับห่อผงดินสอพอง ทำเป็นลูกประคบ

เครื่องมือ สำหรับใช้ปฏิบัติงาน เขียนระบายสีกำมะลอ ประกอบด้วยเครื่องมือ ที่จำเป็น คือ