การถักตาชุน (Ta-chun)

ถุงตะเคียวสำหรับใส่หลอดยาดมส้มโอมือฯ
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : งานขั้นสุดท้ายที่สุด สำหรับการเขียนน้ำยาปิดทองรดน้ำ คือ การรดน้ำ
งานช่างรัก ลวดลายปิดทองรดน้ำ

งานขั้นสุดท้ายที่สุด สำหรับการเขียนน้ำยาปิดทองรดน้ำ คือ “การรดน้ำ”

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนน้ำยาปิดทองรดน้ำ

รูปภาพ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนน้ำยาปิดทองรดน้ำ 

งานขั้นสุดท้ายที่สุด สำหรับการเขียนน้ำยาปิดทองรดน้ำ คือ “การรดน้ำ” โดยนำเอาชิ้นงาน ที่ได้ปิดทองคำเปลวสำเร็จแล้วมารดน้ำ ทำให้น้ำยาหรดาน ที่ได้เขียนปิดเส้นถมพื้นไว้นั้นพองตัว และ หลุดถอนออกจากพื้น คงเหลืออยู่แต่ลวดลาย หรือ รูปภาพต่างๆ เป็นสีทองคำเปลวบนพื้น มีลายเส้นแบ่งส่วน ที่เป็นรายละเอียดของลวดลาย หรือ รูปภาพ และ พื้นที่เป็นช่องไฟเป็นสีดำขึ้นมาแทนที่ ในส่วนที่ได้เขียนปิดเส้น และ ถมพื้นไว้ด้วยน้ำยาหรดานมาแต่แรก การรดน้ำนี้ คือ เอาน้ำสะอาดมาโกรกบนพื้น ที่ได้ปิดทองคำเปลวนั้น ให้เปียกชุ่ม ใช้กระดาษฟางที่แหนบแผ่นทองคำเปลว ชุบน้ำช่วยชำระให้น้ำยาหรดานหลุด ถอนออกจากพื้นจนหมด เมื่อลวดลายหรือ รูปภาพที่เป็นสีทองผุดขึ้นชัดเจน ทั่วทั้งหมดบนชิ้นงานนี้แล้ว จึงล้างทำความสะอาด และ เช็ดแต่เพียงเบาๆ ผึ่งทองรดน้ำสำเร็จสมบูรณ์

งานในหน้าที่ ของช่างเขียนน้ำยาปิดทองรดน้ำ ซึ่งมีประจักษ์พยานที่เป็นงานตกทอดมาแต่อดีต เหลือให้เห็นได้ ในปัจจุบัน ที่เป็นประเภทเครื่องอุปโภคได้แก่ ฝาและบานตู้หนังสือ ใบประกับหน้าคัมภีร์ พานแว่นฟ้า ตะลุ่ม หน้าฆ้อง