การถักตาชุน (Ta-chun)

ถุงตะเคียวสำหรับใส่หลอดยาดมส้มโอมือฯ
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : งานเขียนระบายสีน้ำกาว (การเขียนส่วนย่อย และ รายละเอียดในรูปภาพ) หน้าที่ ๓
งานช่างรัก ลวดลายปิดทองรดน้ำ

งานเขียน น้ำยาปิดทองรดน้ำ

งานเขียนน้ำยาปิดทองรดน้ำ หรือ บางแห่งเรียกอย่างสั้นๆ ว่า “ปิดทองรดน้ำ” เป็นรูปภาพชนิดเอกรงค์ คือ มีลักษณะโดยรวมของรูปลักษณะที่ปรากฏเป็น “ลวดลาย” สีทองบนพื้นสีดำเสียเป็นส่วนมาก ที่เขียนเป็นภาพมนุษย์ หรือ ภาพสัตว์ ในลักษณะงานตามกล่าวนี้ มีเป็นส่วนน้อย แต่ก็แสดงรูปลักษณะทั้งนั้น เป็นสีทองเช่นกัน ลวดลายหรือ รูปภาพที่ทำให้สำเร็จในขั้นสุดท้าย ด้วยการ “รดน้ำ” ชำระล้าง “น้ำยา” ซึ่งได้ดำเนินการเขียนตามกรรมวิธีเขียนน้ำยามาแต่ต้น ให้น้ำยาหลุดถอน และคงเหลือแต่สีทองที่ต้องการให้เป็นลวดลาย หรือ รูปภาพบนพื้นนั้น อาศัยสาระของกระบวนการขั้นสุดท้าย ของงานเขียนดังว่ามานี้ จึงมีชื่อเรียก เป็นอีกอย่างหนึ่งว่า “ลายรดน้ำ”

งานเขียนน้ำยาปิดทองรดน้ำ ตามกระบวนการเขียนที่เป็นขนบนิยม อย่างโบราณวิธี ประกอบด้วยวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และ กระบวนการเขียน ทำให้เกิดเป็นลวดลาย หรือ รูปภาพ มีดังต่อไปนี้

วัสดุที่เป็นปัจจัยสำคัญ ในการรองรับการเขียนน้ำยาปิดทองรดน้ำ คือ “พื้น” สำหรับงานนี้ อาจทำลงบนพื้นชนิดต่างๆ คือ พื้นไม้ พื้นผนังถือปูน พื้นโลหะ พื้นหนังสัตว์

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนน้ำยาปิดทองรดน้ำ

รูปภาพ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนน้ำยาปิดทองรดน้ำ 

วัสดุที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อมา คือ ยางรัก หรือ รักน้ำเกลี้ยง สมุก น้ำยาหรดาน และทองคำเปลว

ในงานเขียนน้ำยาปิดทอง ยังมีอุปกรณ์บางชนิด เป็นส่วนประกอบที่จำเป็น คือ ดินสอพอง สำหรับขัดพื้น เก็บคราบน้ำมัน และ ใช้ตบแบบร่าง หรือ แบบโรยฝุ่นถ่านไม้ ใช้ขัดเก็บรอยบนพื้นรัก และ ผงดินเผา ให้ขัดชักเงาพื้นรัก นอกจากนี้ก็มีเครื่องมือ สำหรับงานนี้คือ ไม้พาย สำหรับผสมสมุก หรือ ทาสมุก แปรงสำหรับทารักน้ำเกลี้ยง แปรงปัดทอง สำหรับปัดหน้าทอง พู่กันสำหรับเขียนเส้น และ ถมพื้น ลูกประคบทองสำหรับกวดหน้าทอง ลูกประคบฝุ่น สำหรับตบแบบร่าง หรือ แบบโรยเพื่อถ่ายแบบโกร่งใส่น้ำยาหรดาน ใช้สำหรับใส่ และผสมน้ำยาหรดาน สะพานรองมือใช้สำหรับวางพาดรองมือ ขณะทำการเขียนน้ำยาหรดาน หินหนองแขมหรือ หินฟองน้ำ ใช้สำหรับขัด ปอกพื้นรักสมุก หินลับมีดโกน ใช้สำหรับขัดผิวรัก กระดาษ สำหรับเขียนแบบร่าง และ ทำแบบโรย เข็มสำหรับเจาะ ปรุ ตามเส้นร่างบนกระดาษร่าง เพื่อทำเป็นแบบโรย