การถักตาชุน (Ta-chun)

ถุงตะเคียวสำหรับใส่หลอดยาดมส้มโอมือฯ
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : เครื่องบูชาเทศน์มหาชาติ พนมหมาก พนมเบี้ย พนมดอกไม้ และเทียนพนม (ตอนที่ ๒)

เครื่องบูชาเทศน์มหาชาติ พนมหมาก พนมเบี้ย พนมดอกไม้ และเทียนพนม (ตอนที่ ๒)

ส่วนพนมเบี้ย พนมดอกไม้ และเทียนพนมนั้นก็คงจะมีลักษณะเช่นเดียวกับพนมหมาก ต่างกันที่เครื่องประดับ พนมเบี้ยใช้เบี้ยประดับตกแต่งให้เป็นพุ่ม หรืออาจบรรจุเบี้ยไว้ภายใน คำว่าเบี้ยนี้หมายถึงเงินตรา ลักษณะเงินตรานี้ก็คงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย พนมเบี้ยจึงต้องมีวิวัฒนาการตามกาลสมัยไปด้วย ในสมัยโบราณเราใช้เบี้ยซึ่งทำมาจากเปลือกหอยพิเศษชนิดหนึ่ง ต่อมาใช้โลหะจำพวกทองแดง เงิน ดีบุกทำเป็นเงินตราแทน และในปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้เบี้ยเป็นเงินตราแลกเปลี่ยนแล้ว การตกแต่งจึงใช้เงินตราปัจจุบันแทน และอนุโลมให้เรียกว่าพนมเบี้ยได้ ปัจจุบันเราจะไม่ค่อยได้พบเห็นพนมเบี้ยแล้ว แต่คงพอจะปรากฏเค้าให้เห็นอยู่บ้าง ถ้าท่านสังเกตเครื่องบริวารผ้าป่า จะเห็นกิ่งไม้ปักในกระถาง (หรือภาชนะอื่นๆ มีเส้นด้ายผูกเงินใบละ ๑๐, ๒๐, ๕๐, ๑๐๐, ๕๐๐ และ ๑,๐๐๐ บาท โยงลงมามีเค้าให้เห็นเป็นพุ่ม นี่คงเป็นวิวัฒนาการของพนมเบี้ย

พนมเบี้ย

รูปภาพ พานพนมเบี้ย

ในส่วนของพนมดอกไม้และเทียนพนมกล่าวอย่างง่ายๆ ก็คือการใช้ดอกไม้ประดับ ใช้เทียนประดับ ด้งที่เราพบเห็นพานพุ่มดอกไม้ไหว้ครูของเด็กนักเรียน พานพุ่มดอกไม้ตามโต๊ะหมู่บูชา ตามพระราชานุสาวรีย์ เหล่านี้จัดอยู่ในจำพวกพนมดอกไม้ และเทียนพนม