การถักตาชุน (Ta-chun)

ถุงตะเคียวสำหรับใส่หลอดยาดมส้มโอมือฯ
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : การปฏิบัติแกะเครื่องสด
งานแกะเครื่องสด งานแทงหยวก งานแกะเครื่องวัตถุถาวร เช่น งาช้าง

การปฏิบัติแกะเครื่องสด

การปฏิบัติงานแกะเครื่องสด มักแบ่งงานเครื่องสดออกเป็น ๒ ลักษณะ ซึ่งทำขึ้นต่างวิธีกัน แต่อาจทำการอยู่ร่วมกัน และได้ใช้งานตกแต่งในที่เดียวกันก็ได้ หรือแยกงานกันก็ได้ คือ

  1. การปฏิบัติงานแทงหยวก
  2. การปฏิบัติการงานแกะเครื่องสด

การปฏิบัติงานแทงหยวก

การแทงหยวก ประดับตกแต่งบริเวณฐานต้นเทียน

รูปภาพ งานแทงหยวก ประดับตกแต่งบริเวณฐานต้นเทียน 

“หยวก” คือ ลำต้นกล้วย ที่ลอกออกมาเป็นกาบ หรือแกนอ่อนของลำต้นกล้วย มีสีขาว งานแทงหยวกมักใช้ “หยวก” หรือ “กาบกล้วย” ตานี เพราะมีสีขาวดี และไม่สู้จะเปลี่ยนสีผิวเร็ว

งานแทงหยวก คือ การนำเอากาบกล้วย มาทำให้เป็นลวดลายแบบต่างๆ โดยวิธีแทงด้วยมีดแทงหยวก ใช้สำหรับงานประดับตกแต่ง ที่เป็นการชั่วคราว ตัวอย่างเช่น ประดับเบญจารดน้ำ ประดับร้านม้าเผาศพ ประดับจิตกาธาน เป็นต้น

การปฏิบัติการงานแกะเครื่องสด

การปฏิบัติการงานแกะเครื่องสด

รูปภาพ งานแกะเครื่องสด โดยใช้ผลไม้ หัวพืช และผัก แกะทำขึ้นเป็นดอกไม้ ใบไม้ และภาชนะสำหรับบรรจุ หรือโถใส่อาหาร  

การปฏิบัติการงานแกะเครื่องสด เป็นงานช่างแกะ ที่ดำเนินงานด้วยหลักการ และ วิธีการต่างกันกับการแทงหยวก กล่าวคือ เป็นการนำเอาผลไม้ หัวพืช ผักชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือ หลายชนิดที่ต้องการใช้ มาเจียน จัก แกะ แคะ คว้าน ด้วยเครื่องมือที่เป็น “มีดแกะ” ทำให้เป็นรูปภาพ หรือ ลวดลายต่างๆ เพื่อนำชิ้นงานที่ทำสำเร็จด้วยวิธีแกะนี้ ไปใช้ติดประดับตกแต่ง งานที่ต้องการตกแต่งด้วยเครื่องสดนี้ มีตัวอย่างเช่น บายศรีต้น โถข้าวยาคู พานหมากประจำกัณฑ์เทศน์มหาชาติ กระทงสำหรับเทศกาลลอยกระทง เบญจารดน้ำ เป็นต้น