การถักตาชุน (Ta-chun)

ถุงตะเคียวสำหรับใส่หลอดยาดมส้มโอมือฯ
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ เสด็จออกว่าราชการบนพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ เสด็จออกว่าราชการบนพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน

พระยศลือส่งท้อง      ธรณิน
      ท้าวทั่วสากลถวิล                ฝ่ายเฝ้า
      หวังมาอยู่ประดิทิน               ทูลบาท
      โอนมกุฎก้มเกล้า                 กลาดท้องโรงธารฯ
                 (จาก โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์)

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ เสด็จออกว่าราชการบนพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน

รูปภาพ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ เสด็จออกว่าราชการบนพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน