การถักตาชุน (Ta-chun)

ถุงตะเคียวสำหรับใส่หลอดยาดมส้มโอมือฯ
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : คำนำ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑

คำนำ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระปฐมบรมราชจักรีวงศ์ ทรงรับคำกราบบังคมทูลฯ อัญเชิญจากเหล่าเสนามาตย์ราษฎรทั้งหลาย เสด็จขั้นเถลิงถวัยราชสมบัติครอบครองสยามประเทศ ทรงก่อสร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีขึ้นใหม่ ด้วยอิฐเก่าๆ แต่ละชิ้นของพระนครศรีอยุธยา พรั่งพร้อมด้วยวัดวาอาราม และปราสาทราชวัง ทรงปกครองแผ่นดินด้วยพระสติปัญญาเฉียบแหลม มิมีผู้ใดเสมอเหมือน ขณะที่ศึกภายนอกรุมล้อมสยามรัฐสีมาอาณาจักร ก็ได้เสด็จออกบัญชาการทัพมิว่างเว้น ด้วยพระราชหฤทัยที่เด็ดเดี่ยว กล้าหาญ และทรงพระเมตตาคุณเป็นที่ตั้ง จึงทรงรักษาความเป็นไทให้เผ่าไทยทั้งแผ่นดินจงรักภักดี และยำเกรงยิ่งนัก

เนื่องด้วยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเคยรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่ง ต้องถูกไฟเผาพลาญวอดวายสูญสลาย เพื่อน้อมใจให้ชาวประชาราษฎร์ ได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข สมเด็จพระมหาราชเจ้า จึงทรงเชิญชูดวงประทีปแก้ว ขององค์พระอรหันตสัมพุทธเจ้า ส่องทางดำเนินของทวยไทยให้สว่างรุ่งโรจน์ ชุบชูขวัญของประชาชนพลเมือง ทรงขจัดชำระสะสางสิ่งเศร้าหมอง ที่ติดอยู่ในแผ่นดิน และเป็นภัยแก่พระบวรพุทธศาสนา ทรงผดุงศิลปวัฒนธรรม รื้อฟื้นพระราชขนบประเพณี ให้แผ่นดินนี้เป็นที่เลื่องลือ ถึงประปรีชาสามารถ เห็นได้จากบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ ตอนเด่นที่สุด อันแสดงถึงพระอัจฉริยภาพอันยิ่งใหญ่ คือ ตอนหนุมานหักด่านเมืองบาดาล เพื่อช่วยพระราม

แผ่นดินทองของพระองค์เป็นปึกแผ่นสมบูรณ์มั่นคง ก็ได้ตกทอดสืบมาให้เราทั้งหลาย ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ สมดั่งพระราชปณิฐานที่ทรงแสดงไว้ ในพระราชนิพนธ์เพลงยาวตอนหนึ่งว่า “ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา ป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี”