งานช่างประดับมุก (Mother of pearl Inlay)

เป็นงานช่างไทย แขนงหนึ่งในงานช่างสิบหมู่ จำแนกแยกย่อยออกมาในหมู่งาน ช่างรัก

ซึ่งในงานช่างประดับมุก หมายถึง การช่างที่ใช้เปลือกหอยทะเลบางชนิด มาเลื่อย หรือ โกรก (ฉลุ) ประดับลงไปบนพื้นวัสดุ โดยมียางรัก เป็นตัวประสาน

 

คลิกที่นี่เพื่อไปอ่านเรื่องช่างประดับมุก
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : สารบัญ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑

รัชกาลที่ ๑

คำนำ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พระราชปณิธาน

การภายนอกประเทศ

การบำรุงพระพุทธศาสนา

สถาบันพระมหากษัตริย์

ระเบียบการปกครองประเทศ

การบำรุงศิลป์

บทสรุป

สงครามยุทธหัตถี

เสด็จออกว่าราชการ

เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์

พระมหาพิชัยมงกุฎ

วาลวิชนี

พระแสงขรรค์ชัยศรี

ธารพระกร

ฉลองพระบาท

เครื่องราชศิราภรณ์

พระแสงอัษฏาวุธ

พระแสงศาสตราวุธ

เครื่องสิริราชกกุธภณฑ์

เครื่องราชูปโภค

พระพุทธรูปสำคัญ ในรัชกาลที่ ๑

พระมณฑป