การถักตาชุน (Ta-chun)

ถุงตะเคียวสำหรับใส่หลอดยาดมส้มโอมือฯ
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : วัดวงศมูลวิหาร

วัดวงศมูลวิหาร

วัดวงศมูลวิหาร

รูปภาพ วัดวงศมูลวิหาร (ด้านหน้า) กรมอู่ทหารเรือธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดวงศมูลวิหาร เป็นวัดที่สร้างในสมัยต้นกรุงเทพฯ ที่ดินที่สร้างวัดวงศมูลแต่เดิมเป็นพระนิวาสสถานเดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แต่ครั้งยังดำรงพระยศสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ที่ดินที่สร้างวัดมีเขตติดต่อกับอู่กำปั่นหลวง เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ ให้ย้ายพระนครมาฝั่งด้านซ้ายของที่ปัจจุบันได้อุทิศถวายเรือนพักที่เป็นส่วนหนึ่งของจวนให้ถวายวัดระฆังโดยทำเป็นหอไตรยังปรากฏจนทุกวันนี้

กรมขุนธิเบศร์บวร พระโอรสกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ได้ประทับอยู่ ณ พระราชวังเดิมจนสิ้นพระชนม์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๐๐ ระยะเวลาที่กรมขุนธิเบศร์บวรประทับอยู่ ณ พระราชวังเดิม ได้ทรงสร้างวัดวงศมูลขึ้น มีการตั้งพระประธานและหมู่กุฏิสงฆ์ต่างๆ แต่จะสร้างในปีใดไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างวัดและโปสถ์ แต่เดิมก้คงเป็นโรงอุโบสถที่ไม่ได้ใช้ทำสังฆกรรม เพราะปรากฏหลักฐานการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีพุทธศักราช ๒๔๑๘ หลังจากรมขุนธิเบศร์บวรสิ้นพระชนม์แล้วถึง ๑๘ ปี วัดวงศมูลที่ชาวบ้านเรียกกันผิด เรีกยว่า “วัดทรงประมูล” และก็เรียกตามกันว่า “วัดทรงประมูล” เพราะมีผู้ขุดพบพระพิมพ์สร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบพระสมเด็จวัดระฆัง เป็นพุทธลักษณะแบบปางสมาธิ สองข้างซุ้มมีผ้าม่านห้อยอยู่ พระพิมพ์เป็นผงสีขาว มวลสารต่างๆ แข็งแกร่งแบบพระสมเด็จวัดระฆังเป็นที่เสาะแสงงหาของผู้สะสมพระเครื่องพระพิมพ์เป็นอย่างยิ่ง และพระพิมพ์วัดวงศมูลหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดทรงประมูลนี้ จะขุดได้จากส่วนใดของอาคารที่โบสถ์หรือเจดีย์ก็ไม่มีหลักฐานแน่นอนเป็นแต่เรียกกันว่าพิมพ์วัดทรงประมูล

วัดวงศมูลวิหาร

รูปภาพ วัดวงศมูลวิหารด้านข้าง